Хижа “Боерица” – не работи

• Капацитет: 22 легла

• 1700 м н.в.