Международен ден на доброволчеството

Стана традиция всяка година на 5 декември да се отбелязва международния ден на доброволчеството.

За първи път Международният ден на доброволеца и доброволчеството се празнува по инициатива на ООН през 1985 г.

Целта на ООН е да се даде по-голяма гласност и да бъде направен популярен по целия свят трудът на доброволците, и те да получат нужното уважение, защото доброволец означава абсолютен хуманист. Голяма част от дейностите, свързани с ремонта на туристическата инфраструктура на Витоша се правят от доброволци.

Дирекцията на парка благодари на всички хора, които се включват в акции на Витоша.